lipliner & skönhetsfläck

Lipliner

Lipliner (Under)                                                                                                             2000 kr

Lipliner (Över)                                                                                                                2000 kr

Lipliner (Över och under)                                                                                                3000 kr

Hela läppar                                                                                                                     4000 kr.


Skönhetsfläckar

En skönhetsfläck                                                                                                            500 kr

Två skönhetsfläckar (vid samma tillfälle)                               
700 kr

Återbesök/påfyllning skönhetsfläck                                                                                         300kr