microblading / 3d bryn

MICROBLADING
 
Microblading Ögonbryn                                                                                                                3300 kr

Microblading halva bryn                                                                                                                1980 kr

Återbesök inom 6 veckor                                                                                                                0 kr


Extra återbesök inom 3 mån                                                                                                         550 kr

Påfyllning inom 6 mån                                                                                                                  770 kr

På fyllning inom 6 mån Halva bryn                                                                                               550kr

Påfyllning inom 12 mån                                                                                                                1320 kr


Påfyllning inom 12 mån Halva bryn                                                                                             880 kr

Påfyllning 1-2 år ink 1 återbesök                                                                    
2200 kr

Påfyllning 1-2 år ink 1 återbesök Halva bryn                                                  
1540 kr


Påfyllning 2-3 år ink 1 återbesök                                                                    
2970 kr

Påfyllning 2-3 år ink 1 återbesök Halva bryn                                                  
1980 kr

 
OMBRE / KOMBO

Kombo- Microblading + Ombre                                                                                                     4000 kr

Ombre                                                                                                                                             4500 kr

Återbesök inom 6 veckor                                                                                                              0 kr

Extra återbesök inom 3 mån                                                                                                         800 kr

Påfyllning inom 6 mån – kombo                                                                                                   1100 kr

Påfyllning inom 6 mån – Ombre                                                                                                   1400 kr


Påfyllning inom 12 mån – Kombo                                                                   
 1500 kr

Påfyllning inom 12 mån – Ombre                                                                   
 1900 kr

Påfyllning 1-2 år – kombo                                                                                                             1800 kr

Påfyllning 1-2 år – Ombre                                                                                                             2500 kr

Påfyllning 2-3 år – Kombo                                                                                                             3000 Kr

Påfyllning 2-3 år - Ombre                                                                                                                3400 Kr