Det kan förekomma längre leveranstid p.g.a rådande omständigheter. 

Microblading PMU
produkter